Informatieve links

Melding openbaar gebied gemeente Wijchen

Mocht u in het openbaar gebied zaken aantreffen die opgeruimd of gerepareerd moeten worden dan kunt u dit eenvoudig melden bij de gemeente. Hierbij valt te denken aan zwerfvuil, kapotte borden, scheve lantaarnpalen, overlast, etc.

Op de website hetccv.nl vindt u praktische hulpmiddelen, nieuws en allerlei tips over bijvoorbeeld winkelcriminaliteit, overvallen, geweld, agressie, interne criminaliteit en veilig ondernemen.

Belangrijke telefoonnummers

(zie ook www.beltelnl.nl)

Politie Gelderland Zuid
Noodgevallen: 112
Niet dringende zaken: 0900-8844
U kunt ook digitaal aangifte doen via: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Brandweer Gelderland zuid
Noodgevallen: 112
Meer informatie via: www.brandweer.nl/gelderlandzuid/kazernes/wijchen