Wie zijn wij

Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost

De Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost is opgericht in 2004. De doelstellingen van de vereniging zijn:

 • Behartigen van gezamenlijke belangen bij instanties en overheden
 • Informeren over relevante zaken en inspelen op belangrijke ontwikkelingen
 • Het bevorderen van de onderlinge verstandhouding tussen de gevestigde bedrijven
 • Het in stand houden van de kwaliteit van de omgeving.

Speerpunten

Deze doelstellingen vinden hun vertaalslag in de volgende speerpunten:

 • Veiligheid, openbare ruimte en planologische invulling
 • Bereikbaarheid en infrastructuur
 • Belangenbehartiging
 • Duurzaamheid
 • Collectieve inkoop

In nauwe samenwerking met Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen worden zoveel als mogelijk activiteiten geharmoniseerd. Deze samenwerking en afstemming wordt al vormgegeven met een gezamenlijke voorzitter, parkmanager en secretariaat.

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal medewerkers en de terreinoppervlakte van uw bedrijf:

 • 1 tot 5 medewerkers en minder dan 1.000 m² terreinoppervlakte €55,- excl. btw per jaar
 • 5 tot 25 medewerkers en minder dan 5.000 m² terreinoppervlakte €110,- excl. btw per jaar
 • Grotere bedrijven €210,- excl. btw per jaar

Lidmaatschap

Iedere ondernemer die gevestigd is op bedrijventerrein Wijchen-Oost kan lid worden van de Bedrijvenvereniging. Dit geldt ook voor ondernemers die bedrijfsruimte huren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de parkmanagement of het secretariaat. Wilt u zich aanmelden, dan kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat of de parkmanager.

Lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, tenzij tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 november van het lopende jaar per mail aan info@bedrijvenvereniging-wijchenoost.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van de opzegging.