Verordening reclamebelasting

Verordening Reclamebelasting

Bedrijventerrein Wijchen-Oost heeft een Ondernemersfonds. Dit Ondernemersfonds is een investeringsfonds, opgericht in 2015 vóór en dóór ondernemers dat gevuld wordt middels een verplichte collectieve bijdrage. Ondernemers gevestigd op Wijchen-Oost dragen sindsdien bij aan het Ondernemersfonds door middel van een heffing die door de gemeente Wijchen wordt geïnd.

Er is gekozen voor een heffing op basis van de reclamebelasting, met als heffingsgrondslag de WOZ-waarde (zakelijke gedeelte). De WOZ-waarde wordt gehanteerd als grondslag van de heffing om een zo eerlijk mogelijke verdeling te krijgen. De hoogte van de heffing vindt u in de gemeentelijke verordening.

De ‘Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen-Oost’ is van kracht. Deze verordening kunt u vinden op de website van Gemeente Wijchen via onderstaande link.

Collectieve veiligeheid

Jaarlijks ontvangen ondernemers gevestigd op Wijchen-Oost via Munitax een aanslag reclamebelasting.  De opbrengst van deze reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan de ‘Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Wijchen-Oost’. Door het invoeren van de reclamebelasting betalen nu alle bedrijven mee aan de  collectieve beveiliging, collectieve nachtelijke surveillance, aanschaf en onderhoud van het camerasysteem en het continueren van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zo zorgen we dus samen voor Schoon-Heel-Veilig Bedrijventerrein Wijchen- Oost!