Secretariaat

Het Secretariaat

Het secretariaat wordt verzorgd door CB Office Service Management en Projectondersteuning.

Sandra Hagenbeek
Postbus 7018
6503 GM Nijmegen
Tel: 024 – 322 14 66
E-mail: info@bedrijvenvereniging-wijchenoost.nl

Foto © Broer van den Boom